Darbinieki

Liene Zeile

Nodaļas vadītāja
liene.zeile [at] visc.gov.lv

Sandra Falka

Vecākā eksperte (audzināšanas jautājumi formālajā izglītībā)
sandra.falka [at] visc.gov.lv

Inese Paudere

Vecākā eksperte (profesionālās izglītības saturs NKS un PKP)
inese.paudere [at] visc.gov.lv

Sanita Oklu

Vecākā eksperte (profesionālās izglītības saturs NKS un PKP)
sanita.oklu [at] visc.gov.lv

Laura Veremeja

Vecākā eksperte (mācību literatūra)
laura.veremeja [at] visc.gov.lv

Elīna Auniņa

Vecākā eksperte
elina.aunina [at] visc.gov.lv

Inese Liepiņa

Vecākā eksperte (vides izglītība)
inese.liepina [at] visc.gov.lv

Ligita Kūle

Vecākā eksperte (profesionālās pilnveides kursi)
ligita.kule [at] visc.gov.lv