Darbinieki

Liene Zeile

Nodaļas vadītāja
liene.zeile [at] visc.gov.lv

Astra Aukšmuksta

Vecākais eksperts (interešu izglītības jautājumi)
astra.auksmuksta [at] visc.gov.lv

Aiva Šenne

Vecākais eksperts (mācību literatūra)
aiva.senne [at] visc.gov.lv

Sandra Falka

Vecākais eksperts (audzināšanas jautājumi formālajā izglītībā)
sandra.falka [at] visc.gov.lv

Linda Kapteine

Vecākais eksperts (audzināšanas jautājumi neformālajā izglītībā)
linda.kapteine [at] visc.gov.lv

Sarmīte Valaine

Vecākais eksperts (profesionālās izglītības saturs)
sarmite.valaine [at] visc.gov.lv

Inese Paudere

Vecākais eksperts (profesionālās izglītības saturs NKS,PKP)
inese.paudere [at] visc.gov.lv

Sanita Oklu

Vecākais eksperts (profesionālās izglītības saturs NKS,PKP)
sanita.oklu [at] visc.gov.lv

Marta Pujāte

Vecākais eksperts (mācību priekšmetu olimpiādes)
marta.pujate [at] 832.visc.gov.lv

Ilvita Švāne

Vecākais eksperts (skolēnu pētnieciskā darbība, ZPD)
ilvita.svane [at] 832.visc.gov.lv

Agija Jirgena

Vecākais eksperts (starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD pasākumi)
agija.jirgena [at] 832.visc.gov.lv