Darbinieki

Kaspars Špūle

Nodaļas vadītājs
kaspars.spule [at] visc.gov.lv

Lauris Grīvans

Nodaļas vadītāja vietnieks–vecākais eksperts
lauris.grivans [at] visc.gov.lv

Austris Cābelis

Vecākais eksperts
austris.cabelis [at] visc.gov.lv

Tatjana Kunda

Vecākā eksperte
tatjana.kunda [at] visc.gov.lv

Vita Jaunozola

Vecākā eksperte
vita.jaunozola [at] visc.gov.lv

Ineta Smilga

Vecākā eksperte
ineta.smilga [at] visc.gov.lv

Ināra Zicāne

Vecākā eksperte
inara.zicane [at] visc.gov.lv

Reinis Bergs

Maketētājs
reinis.bergs [at] visc.gov.lv

Liene Purgaile

Vecākā eksperte
liene.purgaile [at] visc.gov.lv

Mihails Korčevskis

Vecākais eksperts
mihails.korcevskis [at] visc.gov.lv

Lidija Mitrofanova

Eksperte
lidija.mitrofanova [at] visc.gov.lv

Mihails Basmanovs

Vecākais eksperts
mihails.basmanovs [at] visc.gov.lv

Jeļena Volkinšteine

Vecākā eksperte
jelena.volkinsteine [at] visc.gov.lv