2022./2023.macību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēja kārtot eksāmenus noteiktajā laikā,  centralizētie eksāmeni notiek:

 1.  par pamatizglītību:
 • latviešu valodā 9.klasei  - 2023. gada 12. jūnijā;
 • matemātikā 9.klasei  - 2023. gada 14. jūnijā;
 • angļu valodā 9.klasei - 2023. gada 16. jūnijā;

9. klases papildtermiņa centralizēto eksāmenu (eksāmens latviešu valodā 9.klasei; eksāmens matemātikā 9.klasei; eksāmens angļu valodā 9.klasei) Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki pieejami Lietotāju atbalsta dienesta tīmekļvietnē

 1.  par vispārējo vidējo izglītību:
 • svešvalodā:
  • angļu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
  • vācu valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
  • franču valodā  (optimālais mācību satura apguves līmenis/augstākais mācību satura apguves līmenis) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
  • krievu valodā  (augstākais mācību satura apguves līmenis) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 20. jūnijā;
 • svešvalodā (vācu, franču vai krievu), ja izglītojamam nepieciešams kārtot eksāmenu divās svešvalodās, – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2023. gada 11. jūlijā;
 • programmēšanā (augstākais mācību satura apguves līmenis) – 2023. gada 21. jūnijā;
 • bioloģijā (augstākais mācību satura apguves līmenis) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 22. jūnijā;
 • latviešu valodā (optimālais mācību satura apguves līmenis) – rakstu un mutvārdu daļa – 2023. gada 26. jūnijā;
 • latviešu valodā (augstākais mācību satura apguves līmenis)  – 2023. gada 26. jūnijā;
 • dizainā un tehnoloģijās (augstākais mācību satura apguves līmenis) – 2023. gada 27. jūnijā;
 • sociālajās zinātnēs (augstākais mācību satura apguves līmenis) – 2023. gada 28. jūnijā;
 • matemātikā:
  • vispārīgais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 29. jūnijā;
  • optimālais mācību satura apguves līmenis – 2023. gada 29. jūnijā;
  • augstākais mācību satura apguves līmenis (1. un 2. daļa) – 2023. gada 29. jūnijā;
  • augstākais mācību satura apguves līmenis (3. un 4. daļa) – 2023. gada 30. jūnijā;
 • vēsturē (augstākais mācību satura apguves līmenis) – 2023. gada 3. jūlijā;
 • ķīmijā (augstākais mācību satura apguves līmenis) – rakstu daļa  un praktiskā
  daļa – 2023. gada 4. jūlijā;
 • kultūrā un mākslā (augstākais mācību satura apguves līmenis) – 2023. gada 5. jūlijā;
 • fizikā (augstākais mācību satura apguves līmenis) – rakstu daļa un praktiskā
  daļa – 2023. gada 6. jūlijā;
 • ģeogrāfijā (augstākais mācību satura apguves līmenis) – rakstu daļa un praktiskā daļa – 2023. gada 7. jūlijā.
 1. Par papildtermiņu norises vietām uzzini vairāk VISC Lietotāju atbalsta dienesta tīmekļvietnē
 1. Centralizēto eksāmenu materiālu saņemšana eksāmena norises dienā:
 • rakstu daļas materiālu lejupielāde plkst. 9.15 (www.vps.gov.lv), pārējo materiālu –  atbilstoši pārbaudes darbu norises laikiem (izglītības iestādes atbildīgas par eksāmenu materiālu neizpaušanu pirms eksāmena norises);
 • Valsts izglītības satura centrā (Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Vaļņu ielā 2, Rīgā, plkst. 8.00 - 8.30).
 1. Visu eksāmenu sākuma laiks 10.00
 2. Eksāmeni notiek, ievērojot Valsts pārbaudes darbu norises laikus, kas publicēti Lietotāju atbalsta dienesta tīmekļvietnē (https://atbalsts.refined.site/space/VPS ).
 3. Pēc papildtermiņa eksāmena darbus nogādā VISC:
 • tajā pašā dienā vai nākamajā darba dienā (atkarībā no pasta darba laika) nosūta uz VISC;
 • nogādā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8, Rīgā, vai vienojas ar VISC speciālistu par nogādes vietu un laiku.
 1. Lai darbus paspētu savlaicīgi novērtēt un VISC varētu 2022.gada 30.jūnijā (pamatziglītība) un 17.jūlijā (vispārējā vidējā izglītība) izsniegt sertifikātus visiem, kuri būs kādu eksāmenu kārtojuši papildtermiņā, lūdzam darbus uz VISC nogādāt savlaicīgi.
 2. Visu papildtermiņa eksāmenu norise notiek atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 398 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”  prasībām.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Lietotāju atbalsta dienestu ( T.nr.: 66051908 vai e-pasta adrese: atbalsts@visc.gov.lv)

9. klases papildtermiņa centralizēto eksāmenu (eksāmens latviešu valodā 9.klasei; eksāmens matemātikā 9.klasei; eksāmens angļu valodā 9.klasei) Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki pieejami Lietotāju atbalsta dienesta tīmekļvietnē

Valsts pārbaudes darba uzdevumu publicēti:

https://www.visc.gov.lv/lv/20222023-macibu-gada-uzdevumi

 • Katrā eksāmenā un tā daļā ir noteikts maksimālo punktu skaits.
 • Kopvērtējums procentos tiek izlikts, ņemot vērā katrā daļā iegūtu punktu skaitu.
 • Procenti eksāmena darba vērtējumos netiek matemātiski noapaļoti, tie izteikti veselos skaitļos.

9.klase

 • Latviešu valoda

50+30+20=100 punktu jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

50

2.daļa

30

3.daļa

20

Kopā

100

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 28 punktus, 2.daļā – 21 punktu, 3.daļā – 19 punktus, tad kopā ieguvis 68 punktus jeb 68%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā -56%, 2.daļā – 70%, 3.daļā – 95 %, kopvērtējumā - 68 %.

 

 • Matemātika

60+20=80 punkti jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

60

2.daļa

20

Kopā

80

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 28 punktus, 2.daļā – 16 punktu, tad kopā ieguvis 44 punktus jeb 55%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā - 46%, 2.daļā – 80%, kopvērtējumā - 55 %.

 

 •   Svešvaloda

20+20+20+20=80 punkti jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

20

2.daļa

20

3.daļa

20

4.daļa

25*0,8=20

Kopā

80

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 12 punktus, 2.daļā – 10 punktu, 3.daļā – 14 punktu, 4.daļā – 20 punktu, tad kopā ieguvis (12+10+14+(20*0,8)=12+10+14+16=52 punktus jeb 65%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā -60%, 2.daļā –50%, 3.daļā – 70 %,4.daļā – 80%, kopvērtējumā - 65 %.

 

Optimālais līmenis 

 • Latviešu valoda (OL)

34+46+20=100 punktu jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

34

2.daļa

46

3.daļa

20

Kopā

100

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 28 punktus, 2.daļā – 21 punktu, 3.daļā – 19 punktus, tad kopā ieguvis
68 punktus jeb 68%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā -82%, 2.daļā – 45%, 3.daļā – 95 %, kopvērtējumā -68 %.

 

 • Matemātika (OL)

75+25=100 punktu jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

75

2.daļa

25

Kopā

100

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 56 punktus, 2.daļā – 21 punktu, tad kopā ieguvis 77 punktus jeb 77%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā -74%, 2.daļā – 84%, kopvērtējumā -77 %.

 

 

 • Svešvaloda (OL)

25+25+25+25=100 punktu jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

25

2.daļa

25

3.daļa

32*0.78125=25

4.daļa

25

Kopā

100

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 22 punktus, 2.daļā – 21 punktu, 3.daļā – 25 (25*0.78125= 19 punktu), 4.daļā – 21 punktu, tad kopā ieguvis 83 punktus jeb 83%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā -88%, 2.daļā – 84%, 3.daļā – 76%, 4.daļā – 84%, kopvērtējumā - 83 %.

 

 

 

Augstākais mācību satura apguves līmenis 

 • Latviešu valoda un literatūra (AL)

20+60=80 punktu jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

20

2.daļa

60

Kopā

80

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 9 punktus, 2.daļā – 34 punktu, tad kopā ieguvis 43 punktus jeb 53%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā – 45%, 2.daļā – 56%, kopvērtējumā – 53 %.

 

 • Matemātika (AL)

75+25+35+25=160 punktu jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

75

2.daļa

25

3.daļa

35

4.daļa

25

Kopā

160

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 45 punktus, 2.daļā – 21 punktu, 3.daļā – 25, 4.daļā – 21 punktu, tad kopā ieguvis 112 punktus jeb 70%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā – 60%, 2.daļā – 84%, 3.daļā – 71%, 4.daļā – 84%, kopvērtējumā –70 %.

 

 • Svešvaloda (AL)

25+25+25+25=100 punktu jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

25

2.daļa

25

3.daļa

20*1.25=25

4.daļa

25

Kopā

100

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 22 punktus, 2.daļā – 21 punktu, 3.daļā – 15 (15*1,25= 18,75 punktu), 4.daļā – 21 punktu, tad kopā ieguvis 82,75 punktus jeb 82%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā -88%, 2.daļā – 84%, 3.daļā – 75%, 4.daļā – 84%, kopvērtējumā – 82 %.

 

 • Ķīmija, bioloģija (AL)

25+50+15=90 punktu jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

25

2.daļa

50

3.daļa

15

Kopā

90

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 22 punktus, 2.daļā – 41 punktu, 3.daļā – 13 punktu, tad kopā ieguvis 76 punktus jeb 84%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā – 88%, 2.daļā – 82%, 3.daļā – 86%, kopvērtējumā – 84 %.

 

 • Fizika, ģeogrāfija (AL)

25+50+25=100 punktu jeb 100%

 

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

25

2.daļa

50

3.daļa

25

Kopā

100

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 22 punktus, 2.daļā – 41 punktu, 3.daļā – 13 punktu, tad kopā ieguvis 76 punktus jeb 76%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā – 88%, 2.daļā – 82%, 3.daļā – 52%, kopvērtējumā – 76 %.

 

 • Vēsture (AL)

28+20+25+24=97 punktu jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

28

2.daļa

20

3.daļa

25

4.daļa

24

Kopā

97

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 22 punktus, 2.daļā – 17 punktu, 3.daļā – 16 punktu, 4.daļā – 21 punktu, tad kopā ieguvis 76 punktus jeb 78%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā - 78%, 2.daļā – 85%, 3.daļā – 64%, 4.daļā – 87%, kopvērtējumā – 78 %.

 

 

 • Sociālās zinātnes (AL)

58+48=106 punkti jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

58

2.daļa

48

Kopā

106

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 48 punktus, 2.daļā – 41 punktu, tad kopā ieguvis 89 punktus jeb 83%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā – 82%, 2.daļā – 85, kopvērtējumā – 83 %.

 

 •  Kultūra un māksla (AL)

54+33=87 punkti jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

54

2.daļa

33

Kopā

87

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 48 punktus, 2.daļā – 29 punktus, tad kopā ieguvis 77 punktus jeb 88%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā – 88%, 2.daļā – 87, kopvērtējumā – 88%.

 

 • Dizains un tehnoloģijas (AL)

 

28+44+48=120 punkti jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

28

2.daļa

44

3.daļa

48

Kopā

120

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 22 punktus, 2.daļā – 41 punktu, 3.daļā – 41 punktu, tad kopā ieguvis 104 punktus jeb 86%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā – 78%, 2.daļā – 93, 3.daļā – 85, kopvērtējumā – 86 %.

 

 • Programmēšana (AL)

 

28+44+48=120 punkti jeb 100%

Daļa

Maksimālais punktu skaits

1.daļa

20

2.daļa

20

3.daļa

38

4.daļa

42 (28*1.5)

Kopā

120

 

Ja skolēns 1.daļā ieguvis 9 punktus, 2.daļā – 16 punktu, 3.daļā – 33 punktus, 4.daļā – 37.5 (25*1.5=37.5) punktus tad kopā ieguvis 95.5 punktus jeb 79%.

Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā – 45%, 2.daļā – 80, 3.daļā – 86, 4.daļā – 89, kopvērtējumā – 79 %.

 

 • VISC audioieraksta programma [ZIP]
 • VISC centralizēto valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programmatūras lietotāja rokasgrāmata [PDF]

2022./2023.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudes darbu saraksts un to norises laiki, kā arī Valsts izglītības satura centra piedāvāto diagnosticējošo darbu saraksts.

 • Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību.
Eksāmens Mācību satura apguves līmenis Datums
Latviešu valoda optimālais 15.maijs; 7.-9.jūnijs
Latviešu valoda un literatūra augstākais 15.maijs
Programmēšana augstākais 17.maijs
Sociālās zinātnes augstākais 19.maijs
Ģeogrāfija augstākais 22.-23.maijs
Ķīmija augstākais 25.-26.maijs
Dizains un tehnoloģijas augstākais 29.maijs
Matemātika vispārīgais
(tikai profesionālās izglītības iestādēs)
1.jūnijs
Matemātika optimālais 1.jūnijs
Matemātika augstākais 1.-2.jūnijs
Angļu valoda optimālais 5.jūnijs; 5.-7.jūnijs
Angļu valoda augstākais 5.jūnijs; 7.-8.jūnijs
Franču valoda optimālais 6.jūnijs
Franču valoda augstākais 6.jūnijs
Vācu valoda optimālais 8.jūnijs
Vācu valoda augstākais 8.jūnijs
Krievu valoda augstākais 9.jūnijs
Bioloģija augstākais 12.-13.jūnijs
Kultūra un māksla augstākais 14.jūnijs
Fizika augstākais 15.-16.jūnijs
Vēsture augstākais 19.jūnijs
 • Valsts pārbaudes darbi vispārizglītojošos mācību priekšmetos profesionālās vidējās izglītības programmās (drīkst kārtot tikai 4.kurss) atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 26.punktam.
Iespējamais priekšmets Mācību satura apguves līmenis Datums
Angļu valoda tikai 4.kurss 14.-15. marts
Vācu valoda tikai 4.kurss 15.marts
Krievu valoda tikai 4.kurss 16.marts
Franču valoda tikai 4.kurss 17.marts
Latviešu valoda tikai 4.kurss 21.marts
Matemātika tikai 4.kurss 24.marts
Informātika tikai 4.kurss 17.maijs
Ekonomika tikai 4.kurss 19.maijā
Ģeogrāfija tikai 4.kurss 22.maijā
Ķīmija tikai 4.kurss 25.maijs
Bioloģija tikai 4.kurss 12.jūnijs
Fizika tikai 4.kurss 15.jūnijs
Latvijas un pasaules vēsture tikai 4.kurss 19.jūnijs
 • Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību.
Eksāmens Datums
Angļu valoda 24.-26.maijs
Franču valoda 24.-25.maijs
Vācu valoda 24.-25.maijs
Latviešu valoda 29.maijs; 29.-30.maijs; 1.-2.jūnijs
Matemātika 6.jūnijs
 • Diagnosticējošie darbi 3., 6. un 9.klasē.
Klase Diagnosticējošais darbs Datums
3. Latviešu valoda 20.-24. februāris
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) 20.-24. februāris
Matemātika 6.-10.marts
6 Dabaszinības 20.-24.februāris
Latviešu valoda 27.februāris-3.marts
Matemātika 6.-10.marts
9. Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 24.-28.aprīlis

Valsts izglītības satura centrs, informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 2022. gada 5. jūlijā Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” (turpmāk -  Noteikumi Nr.398) 31. punktu, pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic līdz attiecīgā mācību gada  15. decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk – VPS)

 • izglītojamam vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem VPS jāpiesakās eksameni.vps.gov.lv, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos,
 • izglītības iestādei VPS https://vps.gov.lv/ jāpiesaka izglītojamos vispārējās pamatizglītības eksāmeniem, pamatojoties uz 9. klases izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja, vai par izglītojamā ieslodzītā resocializāciju atbildīgās amatpersonas iesniegumu, kurā norādīti eksāmeni, kurus izglītojamais kārtos.

Valsts pārbaudes darbiem VPS varēs pieteikties no 2022.gada 5.decembra plkst.10.00 līdz 2022.gada 15.decembrim.

Diagnosticējošiem darbiem izglītības iestādes savus skolēnus varēs pieteikt otrā semestra sākumā.

Kur iespējams nokārtot centralizētos eksāmenus?

Skolēni centralizētos eksāmenus var nokārtot skolā.

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2022.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 34.punktu ir iespēja pieteikties 2022./2023.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai Latvijas Universitātē (https://www.lu.lv/gribustudet/skoleniem/centralizetie-eksameni/).

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā 15.decembrī. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centrā vai mājaslapā.

 

Rezultātu paziņošana, sertifikātu iegūšana, sekmju izrakstu sagatavošana: Semināra ieraksts un prezentācijas