2023./2024.macību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]

  • Monitoringa darbi

Priekšmets

Datums

Fizika

24.aprīlis

Ķīmija

24.aprīlis

Bioloģija

24.aprīlis

Dabaszinības

30.aprīlis

Eksāmenu norises datumi vidusskolai
Eksāmenu norises datumi 9.klasei

 

Valsts izglītības satura centrs, informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 2022. gada 5. jūlijā Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” (turpmāk -  Noteikumi Nr.398) 31. punktu, pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic līdz attiecīgā mācību gada  15. decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk – VPS)

  • izglītojamam vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem VPS jāpiesakās eksameni.vps.gov.lv, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos,
  • izglītības iestādei VPS https://vps.gov.lv/ jāpiesaka izglītojamos vispārējās pamatizglītības eksāmeniem, pamatojoties uz 9. klases izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja, vai vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem pamatojoties uz izglītojamā iesniegumu, kas atrodas ieslodzījuma vietā vai kuram nav subjekta identitātes pārbaudes iespēju informācijas sistēmā.

Kur iespējams nokārtot centralizētos eksāmenus?

Skolēni centralizētos eksāmenus var nokārtot skolā.

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2022.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 34.punktu ir iespēja pieteikties 2023./2024.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai Latvijas Universitātē un Latvijas Kultūras Akadēmijā (tikai kultūras un mākslas eksāmens)

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā 15.decembrī. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas tīmekļvietnē.

 

Jautājumu gadījumā sazināties Valsts izglītības satura centra Lietotāju atbalsta dienestu (atbalsts@visc.gov.lv  ; t. 66051908)