saturs03.jpg
Speciālā izglītība — personām ar speciālām vajadzībām adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība.
Sākumlapa > Speciālā izglītība > Aktuālā informācija

Aktuālā informācija

Speciālā izglītība

16.09.2019. L.Zommere. Precizēts 20.09.2019.
Speciālās izglītības nodaļas seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Ikšķiles novada privāto sākumskolu “Ķiparu nams” šī gada 27.septembrī organizē semināru pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem. Seminārs notiks Ikšķilē, Kraujas ielā 6.  Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no katras pirmskolas izglītības iestādes.
Lūdzam iepazīties ar semināra darba kārtību, izvēlēties darba grupu (pirmsskola, sākumskola), kurai būs jāpiesakās pirms semināra sākuma.
Tā kā semināra dalībnieku pieļaujamais skaits ir ierobežots, pieteikšanās uz semināru ir obligāta.
Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi laima.zommere@visc.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu un pirmsskolas izglītības iestādi. Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli.
Semināra dalībnieki, kuri būs pieteikušies semināram līdz tā reģistrācijas slēgšanai, saņems apliecības. Kad grupa būs nokomplektēta dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta. Tiksimies mūsu seminārā!
Semināra grupa nokomplektēta un reģistrācija pārtraukta 20.09.2019. Paldies par Jūsu interesi!
>> Semināra darba kārtība

27.08.2019. I.Prudņikova.
Skolēnu uzvedība un spēja atgūties pēc negatīvas pieredzes (angliski: resilience)

Pedagogiem tiek piedāvāts papildus ierosmei izglītības procesa organizēšanā video materiāls „Skolēnu uzvedība un spēja atgūties pēc negatīvas pieredzes (angliski: resilience)”, kur Ilona Brūvere turpina iepriekš aizsākto tēmu – par uzvedības problēmām gan izglītības iestādē, gan sabiedrībā bērnu un jauniešu vidū, par to, kā tas ietekmē mācīšanos, rezultātus, skolēnu labklājību un sniedz ieskatu, kā skolotāji/skolas to var atbalstīt.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

05.06.2019. I.Prudņikova.
Konferences "Motivējošās sarunas" lekcija

Sakarā ar lielo interesi par VISC Speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku 2019.gada 9.februārī Rīgā, Mūkusalas ielā 3, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē organizēto konferenci “Motivējošās sarunas” pedagogiem, psihologiem, atbalsta speciālistiem un vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, tiek piedāvāts interesentiem konferences vieslektores Līrijas Ortīzas (Liria Ortiz, Urugvaja, Zviedrija), psiholoģes, psihoterapeites un konsultantes, daudzu grāmatu un nozīmīgu publikāciju autores lekcijas materiāls.
>> Līrija Ortīza (Liria Ortiz), "Motivējošās sarunas"

09.02.2017. A.Mīļā.
Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām ESF projekta pasākumos

Valsts izglītības satura centrs nodrošina atbalsta personāla izmaksas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, somatiskiem, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem), lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos.
Izglītības iestāde izvērtē un savlaicīgi informē Valsts izglītības satura centru par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.
Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas projekta pasākumos, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts izglītības satura centram.

12.01.2016. I.Ābelniece.
Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra

Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) ir neatkarīga organizācija, kas darbojas kā 29 dalībvalstu sadarbības platforma speciālo vajadzību un iekļaujošas izglītības jomā. Aģentūra ir dibināta 1996. gadā, to uztur dalībvalstu izglītības ministrijas un atbalsta Eiropas institūcijas – Eiropas Komisija un parlaments. Latvija ir aģentūras pilntiesīga dalībvalsts no 2004. gada. Tās mērķis ir uzlabot izglītības politiku un praksi attiecībā uz izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem un speciālām izglītības vajadzībām. Aģentūras darbs pamatā attiecas uz iespējām jēgpilnā uzlabot visu izglītojamo sasniegumus visos iekļaujošas mūžizglītības līmeņos, lai palielinātu viņu reālās iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē.
Aģentūra veicina Eiropas līmeņa un valstu specifiskās informācijas apkopošanu, apstrādi un izplatīšanu, kā arī piedāvā aģentūras dalībvalstīm mācīties vienai no otras, izmantojot dažāda veida zināšanas un pieredzes apmaiņu. Aģentūras īstermiņa un ilgtermiņa darbības programmas atspoguļo gan dalībvalstu prioritātes, gan Eiropas Savienības nostādnes par izglītojamiem ar speciālām izglītības vajadzībām un sekmē viņu iesaistīšanos vispārējā izglītībā un arodapmācībā .
>> Papildu informācija aģentūras vietnē
>> Publikācijas latviešu valodā

06.05.2014. M.Reigase.
Skaidrojums par speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem licencēšanu

Valsts izglītības satura centrs ir saņēmis skaidrojumu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta par speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 210159xx) licencēšanu, kuru sagatavojušas IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta vecākās ekspertes Liesma Neipreisa un Dina Jēkabsone, kuru piedāvājam izglītības iestādēm.
>> Lasīt vairāk

28.02.2013.
Speciālo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu saraksti

Speciālo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu saraksti pieejami Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā.

Sadaļas arhīvs