Sākumlapa > Speciālā izglītība > Metodiskie materiāli > VISC izstrādātie metodiskie materiāli

VISC izstrādātie metodiskie materiāli

Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties tā veidu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Pēdējās izmaiņas – 11.11.2019.

Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija Materiāla veids Datne
Atbalsta komandas darba organizācija izglītības iestādē Metodiskie ieteikumi PDF
Ieteikumi iekļaujošai vērtēšanai izglītības iestādēs Metodiskie ieteikumi PDF
Ieteikumi iekļaujošas izglītības īstenošanai Metodiskie ieteikumi PDF
Iespējamais sadarbības mehānisms agrīnai speciālo vajadzību noteikšanai Metodiskie ieteikumi PDF
Metodiskās rekomendācijas pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju sēžu darba organizēšanai Metodiskās rekomendācijas PDF
Atbalsta pasākumu nodrošināšana vispārējās izglītības iestādēs Metodiskie ieteikumi PDF
Individuālā izglītības programmas apguves plāna sastādīšana un īstenošana Metodiskie ieteikumi PDF
Informācija par Latvijā standartizētiem testiem bērna intelekta un pamatprasmju izvērtēšanai Informatīvs materiāls PDF
Metodiskie ieteikumi speciālistiem (logopēds, psihologs, speciālais pedagogs) dokumentu sagatavošanai Metodiskie ieteikumi PDF
Skolēnu uzvedība un spēja atgūties pēc negatīvas pieredzes (angliski: resilience) Video materiāls Video
Vecākiem par bērna attīstību Informatīvs materiāls PDF
Disciplīnas nozīme mācību un audzināšanas procesā Video materiāls Video
Uzvedības traucējumi. Dusmas un agresīva uzvedība Video materiāls Video
Uzvedības traucējumu izpausmes un idejas pedagoģisko attiecību veidošanai Video materiāls Video
Vides organizācija un uzvedības standartu kopsakarības Video materiāls Video
Materiāla nosaukums, anotācija u.c. informācija
Materiāla veids Datne