• Ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu krievu valodā [PDF]
  • Ieskaite ar kombinētu mācību saturu poļu valodā [PDF]
  • Ieskaite latviešu valodā mazākumtautības izglītības programmās [PDF], [MP3]
   • Ieskaite latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās [PDF][MP3]
   • Ieskaite latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās [PDF][MP3]
   • Ieskaite mazākumtautību (krievu) valoda mazākumtautību izglītības programmās [PDF][MP3]
   • Ieskaite mazākumtautību (poļu) valoda mazākumtautību izglītības programmās [PDF]
   • Ieskaite matemātikā [PDF]
   • Ieskaite matemātikā (krievu valodā) [PDF]
    • Eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās [PDF][MP3]
    • Eksāmens latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās [PDF]
    • Eksāmens krievu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
    • Eksāmens poļu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) [PDF]
    • Eksāmens matemātikā [PDF]
    • Eksāmens matemātikā (krievu valodā) [PDF]
    • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē [PDF]
    • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē (krievu valodā) [PDF]
    • Ieskaite sportā [PDF]
    • Ieskaite dabaszinībās [PDF]
    • Ieskaite dabaszinībās (krievu valodā) [PDF]
    • Ieskaite angļu valodā [PDF][MP3]
    • Ieskaite franču valodā [PDF][MP3]
    • Ieskaite krievu valodā [PDF][MP3]
    • Ieskaite vācu valodā [PDF][MP3]
     • Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasei [PDF][MP3]
     • Centralizētais eksāmens bioloģijā 12. klasei [PDF]
     • Centralizētais eksāmens fizikā 12. klasei [PDF]
     • Centralizētais eksāmens franču valodā 12. klasei [PDF][MP3]
     • Centralizētais eksāmens krievu valodā 12. klasei [PDF][MP3]
     • Centralizētais eksāmens ķīmijā 12. klasei [PDF]
     • Centralizētais eksāmens latviešu valoda un literatūra latviešu mācībvalodas izglītības programmās 12. klasei [PDF]
     • Centralizētais eksāmens latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās 12. klasei [PDF]
     • Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei [PDF]
     • Centralizētais eksāmens vācu valodā 12. klasei [PDF][MP3]
     • Centralizētais eksāmens vēsturē 12. klasei [PDF]
     • Eksāmens ģeogrāfijā 12. klasei [PDF]
     • Eksāmens biznesa ekonomiskajos pamatos 12. klasei [PDF]
     • Eksāmens kultūras vēsturē 12. klasei [PDF]
     • Eksāmens dabaszinībās 12. klasei [PDF]
     • Eksāmens mazākumtautību (krievu) valodā un literatūrā mazākumtautību izglītības programmās 12. klasei [PDF]
     • Ieskaite sportā 12. klasei [PDF]
     • Ieskaite informātika vidusskolai [PDF][ZIP]