Atbalsts Ukrainai - aicinājums dalīties atbalsta iniciatīvās

Valsts izglītības satura centrs aicina izglītības iestādes pievienoties Ukrainas atbalsta iniciatīvai “Latvija TAGAD ir mūsu kopīgās mājas”, kuras laikā skolēni kopā ar skolotājiem var paust savu pilsonisko un cilvēcisko attieksmi pret notikumiem Ukrainā. Šī ir iespēja ikvienam atrast veidu, kā parādīt savu attieksmi, solidarizēties un nostāties miera un taisnības pusē, kā atbalstīt ukraiņu bēgļu bērnus, kuri uz laiku atraduši patvērumu Latvijā un mācīsies un līdzdarbosies  kopā ar Latvijas skolēniem.

Šīs skolēnu un skolas iniciatīvas var būt visdažādākās. Iespējams, ka jūsu skolas vidē jau ir sagatavoti dažādi atbalsta materiāli, plakāti, karodziņi u.c. elementi, kas pauž atbalstu. Ja vēl neesat paspējuši tos sagatavot, tad droši dariet to: Ukrainas karoga lentītes pie apģērba, atbalsta zīmējumi, plakāti, vides objekti, fotokolāžas, esejas, kopīgi iemācīta un nodziedāta ukraiņu dziesma, bet pāri visam lai ir draudzīga, palīdzoša un saprotoša ukraiņu bērnu pieņemšana un iekļaušana mūsu vidū- mājās, kurās esam viņus uzņēmuši un kuras tagad mums ir kopīgas.

  • Kāpēc mēs to darām?

Lai paši kļūtu labāki, stiprāki, vienotāki! Lai cits citam parādītu to, kas mums rūp! Par mūsu devīzi var kļūt jau zināmie Atmodas laika vārdi: “Ar gara spēku pret karaspēku!” Šai nav jākļūst par kampaņveidīgu rosīšanos, bet tikai brīvprātīgu labās gribas apliecinājumu, kas nāk un iet no sirds uz sirdi, no vieniem labajiem darbiem uz nākamajiem.

Kopīgi veidosim mūsu šī laika “liecību krātuvi”, iedvesmojoties un atbalstot cits citu, apvienojoties kopīgai idejai un aktīvai rīcībai pret kara šausmām un necilvēcību.

Izglītības iestādes savu iniciatīvu vizuālos materiālus (video, foto, tekstus utt. ar aprakstu, kurā ietver skolu, bērnu vārdus, ja attiecināms, kolektīvu nosaukumus, nelielu aprakstu par pašu iniciatīvu) var sūtīt uz e-pasta adresi monika.dalecka@visc.gov.lv vai ievietot Facebook platformā, atzīmējot Valsts izglītības satura centru (visc_goc_lv), lai vienkopus sakrāti un ieraudzīti, tie liecinātu par mums un mūsu laiku un paustu atbalstu Ukrainai. (Daloties ar šiem materiāliem, aicinām pārliecināties, vai ir ievēroti visi datu aizsardzības un autortiesību ievērošanas noteikumi!)

Mums katram rūp savas valsts nākotne, bet šobrīd mēs esam vienoti ar Ukrainas tautu, jo Ukrainā nežēlīgā karā tiek aizstāvētas arī mūsu - eiropeiskās demokrātijas un vispārcilvēciskās vērtības.

Jelgavas 4. vidusskolas kopkora dziedātā ukraiņu tautas dziesma “Ščedrik”
Ogres 1.vidusskolas BJDK "Viznīts" izdejotā ukraiņu deja «Черевички» ("Kurpes")
Jūrmalas Pumpuru vidusskolas 11.klases skolēnu atbalsta iniciatīva Ukrainai
Brocēnu vidusskolas skolotāju un skolēnu atbalsta iniciatīva Ukrainai.