2019.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
05.04.2019. (noslēguma pasākums) Rīga Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Labo darbu festivāls "Ceļā uz nākamo simtgadi"

 

VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Monika Daļecka, tālr.67350813; e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv

2018.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
09.05.2018. -26.10.2018. Jelgava, Madona, Rīga, Rēzekne, Talsi Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla izglītības iestādēs "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" Labo darbu festivāli

 

Vecākā referente Evija Pelša, tālr.67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

2017.gads

27.10.2017. E.Pelša.
Labo darbu festivāli 2018

Lai sekmētu bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā, 2018.gadā VISC sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm/izglītības speciālistiem, pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēm un, pieaicinot ekspertus no nevalstiskajām organizācijām, organizē Labo darbu festivālus piecos Latvijas reģionos:
     – Zemgalē – 9.maijā Jelgavā,
     – Vidzemē – 26.septembrī Madonā,
     – Rīgā – 3.oktobrī,
     – Latgalē –12.oktobrī Rēzeknē,
     – Kurzemē – 26.oktobrī Talsos.