Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award radās Lielbritānijā, 1956.gadā, pateicoties Edinburgas hercoga prinča Filipa, vācu pedagoga Kurta Hāna un pirmās veiksmīgās Everesta ekspedīcijas vadītāja lorda Hanta pūlēm. Jau no programmas Award pirmsākumiem, tā ieinteresēja cilvēkus arī ārpus Lielbritānijas, un pateicoties universālajai struktūrai, kas bez sarežģījumiem var tikt pielāgota dažādu kultūru īpatnībām, sabiedrības slāņu iespējām un jauniešu individuālajām vēlmēm un iespējām, tā drīz vien pakāpeniski izplatījās visā pasaulē, un tagad ir pieejama 140 valstīs. No 2006.gada programma Award pieejama arī Latvijas teritorijā, kur tās darbību nodrošina Valsts izglītības satura centrs.

Programmu Award, kura paredzēta ikvienam jaunietim vecumā no 14 līdz 24 gadiem, veido četras pamatjomas: brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, jaunas prasmes un piedzīvojumu ceļojums. Jomu izpildes laiks atkarīgs no tā, kāda līmeņa – bronzas, sudraba vai zelta – apbalvojumu jaunietis vēlas saņemt par ieguldītajām pūlēm paša labā.

Bronzas līmenis
ir paredzēts ikvienam jaunietim, kurš ir 14 līdz 24 gadus vecs

Sudraba līmenis
ir paredzēts ikvienam jaunietim, kurš ir 15 līdz 24 gadus vecs

Zelta līmenis
ir paredzēts ikvienam jaunietim, kurš ir 16 līdz 24 gadus vecs

Brīvprātīgais darbs ir joma, kuras mērķis ir iemācīt jaunietim sniegt palīdzību citiem un darīt sabiedrībai lietderīgu darbu.

Jaunas prasmes ir joma, kura rosina jaunieti attīstīt vai padziļināt savas intereses, radošumu un praktiskās iemaņas. Apgūstamās prasmes var būt tādas, kas noder ikdienā, profesionālajai izaugsmei vai redzesloka paplašināšanai.

Fiziskā sagatavotība ir joma, kas palīdz uzturēt labu veselību un fizisko formu.

Piedzīvojumu ceļojums ir joma, kas veicina piedzīvojumu garu un atklājumu prieku, veicot ceļojumu grupā mazpazīstamā vidē.

Zelta projekts ir zelta līmeņa joma, kur,  sadarbībā ar citiem jauniešiem,  mazpazīstamā vidē jāīsteno sadzīvisks projekts.

Jaunietim viņa pašizaugsmes ceļā palīdz īpaši apmācīts un sertificēts Award vadītājsjomu treneripiedzīvojumu ceļojumu uzraugs un novērtētājs.

Katrs jaunietis, kurš nolēmis uzsākt pildīt savu individuālo programmu, vispirms atrod Award vadītāju – personu, kas ir īpaši apmācīta un gatava atbalstīt jaunieti. Award vadītājs:

 • konsultē programmas Award dalībnieku un viņa vecākus par lietām, kas saistītas ar programmu;
 • palīdz jaunietim izstrādāt viņa individuālo programmu un aizpildīt pieteikuma anketu;
 • informē jomas treneri par programmu Award un tās būtību;
 • ja ir vēlme un iespējas – organizē dažādus Award pasākumus;
 • rāda labu piemēru un iedvesmo;
 • sadarbojas ar jaunieša vecākiem un programmas Award koordinatoru Latvijā.

Award jomas treneris apvieno vairākas lomas, jo parasti šī persona ir gan pasniedzējs, gan mentors, gan uzraugs un novērtētājs. Jomas treneris:

 • palīdz jaunietim izvirzīt konkrētu jomas mērķi;
 • iepazīstina ar veicamo aktivitāti un parādā kā tā veicama;
 • palīdz atrast veidu, kā progresēt;
 • atbild uz jaunieša jautājumiem un palīdz, ja rodas neskaidrības, šaubas;
 • seko līdzi tam vai jaunietis ar zināmu regularitāti pilda savu individuālo programmu un virzās uz sava mērķa sasniegšanu;
 • procesa beigās kopā ar jaunieti izvērtē padarīto un aizpilda Sasniegumu grāmatiņu.

Jomas treneris var būt ne tikai attiecīgā darbības sfērā kvalificēta persona vai eksperts, bet ikviens, kuram ir pietiekošas zināšanas vai nepieciešamā pieredze.

 Award piedzīvojumu ceļojumu uzraugs ir persona, kas atbild par programmas Award dalībnieku sagatavošanu piedzīvojumu ceļojumam. Ceļojuma uzraugs atbild par jauniešu drošību ceļojuma laikā un vismaz reizi dienā tiekas ar jauniešiem, lai pārrunātu ceļojuma norises gaitu.

Piedzīvojumu ceļojuma novērtētājs ir sertificēta persona, kura nav tieši saistīta ar jauniešu grupu, tādēļ ir spējīga kā neatkarīgā trešā puse saskaņā ar 20 piedzīvojumu ceļojuma nosacījumiem izvērtēt grupas veikumu un sniegt atzinumu par to.

Vairāk informācijas par programmu Award meklēt: www.intaward.org