Ir apkopoti diagnostikas darba vidusskolas vecuma skolēniem rezultāti, sagatavots to kopsavilkumsmetodiskie ieteikumi un spēles ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei. Rezultāti liecina, ka skolēniem kopumā ir vidējas vai vidēji labas zināšanas par drošību ceļu satiksmē. Iegūtā pareizo atbilžu kopsumma 73,3%: 10. klase –71%, 11. klase –73%, 12. klase –76%. Analizējot atbildes uz jautājumiem, kas atspoguļoja skolēnu attieksmi, individuālo rīcību un pārdomas, ir redzams, ka vairāk nekā 90% skolēnu zina un sniedz pareizās/ pozitīvās atbildes, apliecinot, ka nedalās ar nepārbaudītām ziņām, nepieņem izaicinājumus, aizdomājas par sociālo kampaņu paustajiem vēstījumiem, aktīvi piedalās apkārtējās vides uzlabošanā.