DD_9.klase

2021. gada 16. aprīlī Valsts izglītības satura centrs(VISC) organizēja tiešsaistes semināru, kurā vairāk tika skaidroti jautājumi, kas saistīti ar 2020./2021. mācību gada noslēguma pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu. 

Par noslēguma pārbaudījumu norisi seminārā stāstīja:

Par testēšanas algoritmu un nosacījumiem seminārā stāstīja: 

  • Alla Nogotkova – Veselības inspekcijas Plānošanas, analīzes un projektu vadības nodaļas vadītāja
  • Uldis Berķis - Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts

Par epidemioloģiskās drošības nosacījumiem seminārā stāstīja: 

  • Rita Korotinska Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas vecākā epidemioloģe
VIDEOIERAKSTS: Tiešsaistes seminārs par drošu eksāmenu norisi