Valoda

Izstrādāts IZM un PB Izglītības sistēmas attīstības projektā.

Svešvaloda

Mazākumtautību valoda

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

Datorikas mācību programmu paraugu projekti

Datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas īsteno pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu.

Integrētai datorikas jautājumu apguvei

Padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem), paredzot tās aprobācijas uzsākšanu no 01.09.2015.

Cilvēks un sabiedrība

Māksla

Mazākumtautību izglītības programmām