Publikācijas datums:
VISC 2017/25
Pārtraukts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Autorrisinājumu un pielietojamo pedagoģisko rīku nodrošinājums vispārējās izglītības iestādēm
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta iepirkuma 2.daļā