Publikācijas datums:
VISC 2018/03
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi
Instrukcija ar grozījumiem
Grozījumi instrukcijā