Publikācijas datums:
VISC 2017/05
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrāde un uzdevumu banku aktualizēšana
Instrukcija