Publikācijas datums:
VISC 2017/04
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertēšana
Instrukcija