Publikācijas datums:
VISC 2017/49
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Digitālo mācību līdzekļu multimediju komponentes izgatavošana
Nolikums [ZIP]
Nolikums ar grozījumiem [ZIP]
Atbildes uz jautājumiem [ZIP]
Iepirkuma procedūras ziņojums