Publikācijas datums:
VISC 2017/55
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Informācijas iegūšanas pakalpojumi no resursiem - e-klase.lv un MyKoob
Iepirkuma procedūras ziņojums