Publikācijas datums:
VISC 2017/13
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Lektoru un metodiķu piesaiste bērnu nometņu vadītāju kursu nodrošināšanai
Nolikums
Lēmums