Publikācijas datums:
VISC 2018/17
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Mācību līdzekļu piegāde inovatīvu interešu izglītības programmu īstenošanai robotikas jomā
Nolikums [ZIP]
Nolikums ar grozījumiem
Atbilde uz jautājumu
Iepirkuma procedūras ziņojums