Publikācijas datums:
8.3.1/2018/21
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Mācību un mācību priekšmetu programmu, mācību līdzekļu un metodisko materiālu recenzēšana
Instrukcija