Publikācijas datums:
VISC 2017/02
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Naktsmītņu pakalpojumi mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekiem
Lēmums