Publikācijas datums:
VISC 2017/07
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai
Nolikums ar pielikumiem [ZIP]
Jautājumi un atbildes