Publikācijas datums:
VISC 2018/01
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Pedagogu profesionālās pilnveides programmu un mācību materiālu izstrādei un aprobācijai nepieciešamā aprīkojuma noma
Nolikums
Nolikums ar grozījumiem
Nolikums ar grozījumiem
Atbildes uz jautājumiem
Iepirkuma procedūras ziņojums