Publikācijas datums:
VISC 2018/44
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Profesionālās pilnveides programmu īstenošana vispārējās izglītības iestādēs
Instrukcija
Instrukcija ar grozījumiem
Atbilde uz jautājumu