Publikācijas datums:
VISC 2017/44
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Projekta mērķa grupas stažēšanās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs izglītības nozarē, skolvadības jomā
Instrukcija