Publikācijas datums:
VISC 2017/41
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Specifisko mācību īstenošana pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei
Iepirkuma procedūras ziņojums