Publikācijas datums:
VISC 2018/05
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Nolikums [ZIP]
 

Nolikums un pielikumi ar grozījumiem [ZIP]
Nolikums ar grozījumiem un kļūdas labojumu

 

Nolikums ar grozījumiem, kļūdas labojumu un termiņa pagarinājumu
Atbilde uz jautājumu
Iepirkuma procedūras ziņojums