Publikācijas datums:
VISC 2018/35
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
uz norādīto kontaktinformāciju

Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana
Iepirkuma procedūras ziņojums