Mācību priekšmetu olimpiādes

Olimpiādes II kārta notiks 2017. gada 5. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Jūrmalas gatvē 76, Rīgā.