Eksāmeni

VISC ir sagatavojis 2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiku. Grafiks ir izveidots ērti pārskatāmā tabulā.
>> Grafiks