Mācību gads

VISC ir sagatavojis 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiku.

Grafiks ir izveidots ērti pārskatāmā tabulā.