Ilustratīvs attēls

Aizvadītājā mācību gadā Latvijas skolēni starptautisko mācību priekšmetu olimpiādēs apliecinājuši savas prasmes, gūstot godalgotas vietas un atzinības starp vairāku valstu pārstāvjiem. Pateicoties talantīgajiem Latvijas skolēniem un viņu pedagogiem par izciliem sasniegumiem un ieguldīto darbu Latvijas valsts pārstāvēšanā starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs, Ministru kabinets (MK) piešķirs kopumā 59 diplomus un naudas balvas. To kopējais apmērs šogad sastāda 36 220 eiro.

Par iegūtu par iegūtu 2. vietu trīs skolēni saņems naudas balvu 1425 eiro apmērā, par iegūtu 3. vietu 13 skolēni saņems naudas balvu 995 eiro apmērā, bet par iegūtu atzinību astoņi skolēni iegūs naudas balvu 710 eiro apmērā.

Augstākos sasniegumus pagājušajā gadā izcīnījis Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēns Matīss Kristiņš, saņemot naudas balvu par iegūto Atzinības rakstu starptautiskajā matemātikas olimpiādē un iegūto 3. vietu starptautiskajā informātikas olimpiādē. Augstos sasniegumus uzrādot, naudas balvas saņems arī Huberts Zimackis, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes 1. kursa students, kurš izcīnija 2. vietu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Nauris Prikšāns par iegūto 2. vietu starptautiskajā bioloģijas olimpiādē, kā arī Rūdis Freipičs, Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas 11. klases skolnieks, par iegūto 2. vietu starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē. Kopumā MK diplomu un naudas balvu saņems 18 matemātikas, ķīmijas, fizikas, bioloģijas, informātikas un ģeogrāfijas olimpiāžu uzvarētāji.

“Kad pirmo reizi radās vēlme sasniegt mērķi piedalīties starptautiskajā olimpiādē, tās cēlonis bija vēlme iespītēt tiem, kas teica, ka nevarēšu. Taču viņi tika drīz aizmirsti, un nu galvenā izjūta, gatavojoties olimpiādei, bija mērķtiecība. Kā ieguvumus, piedaloties šāda mēroga olimpiādēs, varu norādīt citas valsts iepazīšanu, gatavošanos kopā ar Latvijas vadošajiem jomas ekspertiem, kā arī iespēju iepazīt citus cilvēkus no visas pasaules, kas arī aizraujas ar šo jomu. Šādu pasākumu kontekstā cilvēki nevis paplašina savas zināšanas, lai piedalītos starptautiskajā olimpiādē, bet piedalās starptautiskajā olimpiādē, lai parādītu zināšanas, kuras brīvprātīgi paplašinājuši, jo konkrētā tēma viņus aizrauj.” par saņemto novērtējumu un skolēnu perspektīvu uz iespaidiem par dalību starptautiska mēroga olimpiādē stāsta Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Nauris Prikšāns.

MK augstākos apbalvojumus par ieguldīto darbu skolēnu gatavošanās procesā šogad saņems kopumā 36 pedagogi. Augstākos apbalvojumus par skolēnu sasniegumiem saņems Raivis Ieviņš, Pirmās programmēšanas skolas dibinātājs, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja Inese Lagzda un bijusī skolotāja Maruta Kusiņa. Nenoliedzami, skolēnu sagatavošanās process mācību priekšmetu olimpiādēm nav viegli ejams ceļš, bet ikviens pedagogs ir pierādījis to, ka skolēnu motivācija apgūt papildu prasmes ir degsmes pilna.

“Skolotājam ir jābūt savas jomas entuziastam un ir jāspēj aizraut ar to arī skolēnus. Skolēniem šādi sasniegumi paver kolosālas karjeras iespējas, "atver durvis" studijām pasaules labākajās augstskolās. Skolotājiem audzēkņu augstie rezultāti sniedz milzīgu gandarījumu un motivāciju turpināt darbu jebkuros apstākļos. Skolotāja misija ir radīt apstākļus, kuros skolēns var nobruģēt sev ceļu uz spožu nākotni un labklājību. Skolēna ceļš uz sasniegumiem sākas ar to, ka konkrētajam mācību priekšmetam ir ļoti jāpatīk. Otrkārt, ir jābūt vēlmei sevi pierādīt, būt labākajam. Lai sasniegtu labus rezultātus pasaules līmenī, skolēniem nepietiek tikai ar mācību stundu apmeklēšanu - ir ļoti daudz laika jāvelta treniņiem.” par pedagogu ieguldījumu skolēnu sasniegumu veicināšanā stāsta Raivis Ieviņš, Pirmās programmēšanas skolas dibinātājs un MK godalgas ieguvējs.

Naudas balvas paredzēts izmaksāt no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas "Valsts izglītības satura centra darbības nodrošināšana" iedalītajiem finanšu līdzekļiem.

Latvijas skolēnu dalība starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

 

Papildu informācija:
Laura Šīraka
Valsts izglītības satura centrs
laura.siraka@visc.gov.lv

ESF_logo_ansamblis