Mācību priekšmetu olimpiādes

Olimpiādes II kārta notiks 2017.gada 5.aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Jūrmalas gatvē 76, Rīgā.