Audzināšana
Atbalsts pašpārvaldēm

Valsts izglītības satura centrs, novērtējot skolēnu/audzēkņu pašpārvalžu nozīmi skolēnu pilsoniskās aktivitātes un līdzdalības veicināšanā, ir izstrādājis informatīvos materiālus skolēnu un audzēkņu pašpārvaldes darbības pilnveidošanai un atbalstam. Materiāli ir gan lasāmi, gan arī drukājami un interaktīvi izmantojami individuāli vai kopā ar citiem pašpārvaldes dalībniekiem. Tie būs noderīgi gan pašpārvalžu konsultantiem, gan jauniešiem un citiem interesentiem. Materiālos iekļautas arī saites, kur tālāk meklēt informāciju par teorijām, projektu konkursiem, metodēm un citām noderīgām lietām.

Atbalsta materiālu kopumā ir pieejami dažādi materiāli un ieteikumi – daudzveidīgas metodes, animācijas, video pieredzes stāsti, idejas un darbības principi, ar kuriem aicinām iepazīties, iedvesmoties un izmantot pašpārvaldes ikdienas darbam. Materiāli atrodami jaunā VISC mājaslapas sadaļā “Atbalsts pašpārvaldēm”. Atbilstoši pašpārvalžu dalībnieku un konsultantu vajadzībām materiāli pieejami par tādām tēmām kā “Kas ir pašpārvalde?”, “Kā strādāt ar pašpārvaldēm attālināti?”, “Kā veicināt jauniešu līdzdalību?”, “Pašpārvalde no Ā līdz Z”, “Motivācija un iesaiste” un “Konsultanta un līdera loma”.

Piedāvātajos materiālos iespējams rast atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem – kā sadalīt pienākumus, kā saņemt finansējumu ideju realizēšanai, kā pašpārvaldei darboties attālinātā režīmā, kā efektīvi plānot un veidot pašpārvaldes darba ikdienu, kā arī daudzu inovatīvu metožu aprakstus.

Metodiskos atbalsta materiālus veidoja un apkopoja Anna Ločmele un Brigita Medne (jautājumos par izstrādāto materiālu saturu iespējams sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: atbalsts.pasparvaldem@gmail.com).

Metodisko materiālu izstrādē iesaistījās arī skolēnu/audzēkņu pašpārvalžu konsultantu un ekspertu radošā darba grupas un Valsts izglītības satura centra speciālisti (jautājumos par projektu sazināties, rakstot uz e-pasta adresi: monika.dalecka@visc.gov.lv).

Dizaina konceptu veidoja: Arta Citko. Video montāža: Emīls Smiļģis.

Metodiskie materiāli ir veidoti Valsts izglītības satura centra īstenotā Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros.