ESF projekts 8.3.2.1/16/I/002

Valsts izglītības satura centra īstenotais ESF projekts “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” aicina izglītības iestādes piedāvāt norises vietu divām vasaras nometnēm, kuru īstenošana plānota 2019.gada jūlijā un augustā. Izglītības iestādei nometnes vajadzībām jāspēj nodrošināt izmitināšanu (naktsmītnes), telpas mācību nodarbībām un brīvā laika aktivitātēm un ēdināšanu (4 ēdienreizes).
Plānotais laiks un dalībnieku skaits:

  • Nometnei “Alfa” – no 2019.gada 5.jūlija līdz 26.jūlijam (21 diena), līdz 60 personām;
  • Nometnei “Aicinājums” –  no 2019.gada 30.jūlija līdz 9.augustam (10 dienas), līdz 30 personām.

Iesniedzot pieteikumu, aicinām norādīt kādas vēl papildus iespējas varat piedāvāt mācību un brīvā laika aktivitātēm savā izglītības iestādē vai tās  apkārtnē.
Pieteikumam lūdzam pievienot izrakstu vai kopiju no publisko pakalpojumu cenrāža izmitināšanai (dienesta viesnīcas izmaksas), telpām (mācību telpas un sporta zāle) un ēdināšanai.
Pieteikumu  brīvā formā iesniegt, sūtot e-pastu uz adresi info@832.visc.gov.lv līdz 2019.gada 31.janvārim. Uzziņas pa tālruni 67350966.