Tiešsaistes semināri Speciālā izglītība
Tiešsaistes seminārs 16.02.

2024. gada 16. februārī plkst. 14.00 notika Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas un Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” organizētais tiešsaistes seminārs “Vienoti atbalsta principi pirmsskolas izglītības iestādē – veidi, resursi, vide”.

Tiešsaistes seminārā pirmsskolas “Varavīksne” vadītāja Kristīne Boitmane iepazīstināja ar izglītības iestādes darbību iekļaujošās izglītības jomā un pastāstīja par atbalsta sniegšanu bērniem ar dažādām izglītošanas vajadzībām. Tāpat K. Boitmane dalījās pieredzē par nepieciešamo atbalsta sniegšanu mazākumtautību bērniem un iespējamiem sadarbības principiem ar sākumskolas skolotājiem un vecākiem.

Pirmsskolas “Varavīksne” vadītājas vietniece izglītības jomā, speciālās izglītības skolotāja, logopēde Linda Vašuka pastāstīja par individuālajiem izglītības programmas apguves plāniem un labās prakses piemēriem individuālā atbalsta nodrošināšanā.

Aicinām semināru noskatīties skolotājus, atbalsta speciālistus, vecākus, interesentus. Tiešsaistes semināra noslēgumā lektores atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem. 

Tiešsaistes semināra ieraksts VISC FB lapā.