Tiešsaistes seminārs 06.03.

6. martā plkst.14.00 notika Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas organizētais tiešsaistes seminārs "VISC starptautiskās sadarbības organizācija un projekti iekļaujošajā izglītībā".

Tiešsaistes seminārā Dr.psych., profesore, Erasmus+ projektu Learning to Be  (Mācīties būt) un Teaching to Be  (Mācīt būt) vadošā pētniece Baiba Martinsone iepazīstināja ar  izstrādātajiem materiāliem sociāli emocionālās mācīšanās īstenošanai un pedagogu profesionālās labklājības veicināšanai.

Valsts izglītības satura centra Iekļaujošās un speciālās izglītības nodaļas vecākā eksperte Ilze Ābelniece stāstīja par savu pieredzi sadarbībā ar Eiropas Speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūru, kā arī informēja par aģentūras īstenotajiem projektiem, izstrādātajiem materiāliem un citu valstu aktualitātēm iekļaujošajā izglītībā.

Valsts izglītības satura centra Starptautisko projektu nodaļas projektu vadītāja Marita Kroiča dalījās pieredzē par teleklātbūtnes robotiem un to lietošanu mācību procesā. Šī iekārta ir viens no risinājumiem, kas sniedz skolēnam, kas slimības vai citu iemeslu dēļ ilgstoši neapmeklē mācību iestādi, iespēju pilnvērtīgāk sekot mācību procesam un uzturēt sociālo saikni ar klasesbiedriem. ES programmas “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projekta “Teleklātbūtnes roboti mācību stundā” (InClass - Using Telepresence Robots in the Classroom) ietvaros teleklātbūtnes robots tika testēts vairākās Latvijas skolās. 

Aicinām noskatīties semināru pedagogus, atbalsta speciālistus, vecākus un citus interesentus. Semināra noslēgumā lektores atbildēja uz klausītāju uzdotajiem jautājumiem.

Tiešsaistes semināra ieraksts VISC FB vietnē