Atbalsts pašpārvaldēm

Ar skolēnu / audzēkņu pašpārvalžu konsultantu mācībām par motivāciju un iesaisti ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra un biedrības “Pašpārvalžu atbalstam” organizētais atbalsta aktivitāšu cikls šajā gadā. Taču arī turpmāk paredzētas dažādas atbalstošas un izaugsmi veicinošas aktivitātes — individuālas konsultācijas, mācības, semināri, regulāras informatīvas e-vēstules. Lai aktivitātes sasniegtu vēlamo auditoriju, biedrība “Pašpārvalžu atbalstam” aicina pašpārvalžu konsultantus un dalībniekus iesniegt kontaktinformāciju.

“Pašpārvaldes konsultantam ir milzīga nozīme skolas un jauniešu attīstībā, tas ir cilvēks, kas var palīdzēt iesaistīt dažādus jauniešus, kas var palīdzēt aizdomāties par pašpārvaldes funkcijām, kāds, kas var mainīt jaunieša dzīvi un vēl ilgi ietekmēt jaunieša personīgo un profesionālo izaugsmi. Tomēr arī konsultantei / konsultantam nepieciešams atbalsts — veidojot atbalstošu un uz līdzdalību vērstu vidi skolā, motivējot, uzklausot, sniedzot nepieciešamos resursus un informāciju,” tā par skolēnu / audzēkņu pašpārvaldes konsultanta lomu biedrības “Pašpārvalžu atbalstam” pārstāve Brigita Medne.

Ja vēlaties būt informēti un saņemt regulāru informāciju par atbalsta pasākumiem un aktivitātēm pašpārvaldēm, lūdzu aizpildiet aptaujas anketu. Tajā jānorāda tikai e-pasta adreses, kuras izmantojot visefektīvāk varam ar pašpārvaldēm sazināties — atbalsta personas un / vai pašas pašpārvaldes kontaktinformācija. Intereses gadījumā aicinām pievienot arī pašpārvaldes informāciju sociālajos tīklos. Anketa pieejama šeit: https://ej.uz/pasparvalzukontakti_2021.

No iesniegtās kontaktinformācijas izveidosim aktualitāšu saņēmēju sarakstu, lai turpmāk regulāri izsūtītu informāciju par aktualitātēm darbā ar pašpārvaldēm un atbalsta iespējām Latvijā un starptautiskā mērogā. Informācija būs noderīga arī skolēniem / audzēkņiem, izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjiem un citiem interesentiem

Iesniegtā kontaktinformācija tiks izmantota līdz 2022.gada 31.decembrim. Tā netiks nodota trešajām pusēm un tiks izmantota tikai augstāk minētajām vajadzībām/mērķiem. Jūs jebkurā brīdī varat atteikties no informācijas saņemšanas, ja tā vairs nebūs aktuāla vai nevēlēsieties to saņemt.