Tiešsaistes seminārs

Aicinām 2023. gada 31. oktobrī plkst. 15.00 piedalīties Valsts izglītības satura centra tiešsaistes informatīvajā seminārā “Valsts pārbaudes darbi 2023./ 2024. mācību gadā”.

Tiešsaistes seminārā informācija: 

  • valsts pārbaudes darbiem, beidzot 9. klasi;
  • vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem un to izvēli;
  • starpdisciplināro diagnosticējošo darbu 9. klasē un monitoringa darbiem vidusskolā; 
  • atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbiem;
  • atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darba laikā;
  • svešvalodas eksāmena aizstāšanu;
  • pieteikšanos valsts pārbaudes darbiem Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS).

Semināra tiešraide un tās ieraksts būs skatāms Valsts izglītības satura centra Facebook lapā. Uz tikšanos!