Pedagogu prof. pilnveide visparējā izglītībā
Vērtēšanas principu īstenošanas iespējas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību priekšmetos pamatizglītībā 4. – 9.klasei”, 36 stundas.

2024. gada  25. – 28. jūnijā, Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru organizē un īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus pamatizglītības mācību priekšmetu “Vizuālā māksla”, “Literatūra”, “Teātra māksla”, “Mūzika” u.c.  mācību priekšmetu skolotājiem.

Programmas nosaukums: “Vērtēšanas principu īstenošanas iespējas kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību priekšmetos pamatizglītībā 4. – 9.klasei”, 36 stundas.

Programmas ietvaros mācību priekšmetu skolotāji pilnveidos prasmes mācību sniegumu vērtēšanā, pilnveidos izpratni par mācību jomas saturu un vērtēšanas lomu tā apguvē, papildinās zināšanas par formatīvās un summatīvās vērtēšanas pamatprincipiem, pilnveidos izpratni par caurviju prasmju nozīmi mācīšanās procesā. Mācību ietvaros skolotāji veiks vienu patstāvīgu darbu, pielietojot programmā apgūtās vērtēšanas prasmes.

Kursu nodarbības vadīs kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas eksperti: Inese Lāčauniece, Austra Avotiņa, Irēna Nelsone, Ilze Vilde, Agnese Fjodorova, Silvija Apse, Zane Bēķe, Inga Krišāne un Ilze Mazpane.

Programmas īstenošana tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem.

Programmas dalībnieki saņems pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apguves apliecību 36 stundu apjomā.

Pieteikšanās līdz 2024. gada 24. maijam, aizpildot pieteikuma anketu - https://forms.gle/hz3RZE1mTAEcqaCcA.

Papildu informācija:
tālr.26407539,
e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv
https://www.lka.edu.lv/lv/gribu-studet-akademija/talakizglitiba/