Ilustratīvs attēls

Valsts izglītības satura centrs organizē pedagogu profesionālās pilnveides kursus “Latviešu valodas optimālā mācību satura apguves līmeņa eksāmena izstrāde un vērtētāju sagatavošana”.

Kursu mērķauditorija ir latviešu valodas optimālais mācību satura apguves līmenis) centralizētā eksāmena vispārīgajā un optimālajā  līmenī vērtētāji un jebkurš pedagogs, kurš māca latviešu valodu vidējās izglītības posmā.

Kursu ilgums: 12 stundas.

Nodarbības tiešsaistē notiks no 2022.gada 19.aprīļa līdz 28.aprīllim.

19.04.

15.00 – 17.30

22.04.

15.00 – 16.30

25.04.

15.00 – 16.30

26.04.

15.00 – 17.30

28.04.

15.00 – 16.30

Kursa saturs:

  1. Centralizētā eksāmena programma, atslēgas vārdi, rīcības vārdi, uzdevumu nosacījumu formulējumi, vērtēšanas kritēriji.
  2. Rakstu daļa, vērtēšanas kritēriju izpratne, precizēšana. Skolēnu darbu paraugu izvērtēšana individuāli un grupās.
  3. Rakstu daļas kritēriju precizēšana objektīvākai skolēnu darbu vērtēšanai.
  4. Mutvārdu daļa, vērtēšanas kritēriji, grupu darbs skolēna atbilžu modelēšana.
  5. Problēmjautājumi, robežsituācijas centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanā, labās prakses piemēri, atgriezeniskā saite.

Lai apstiprinātu savu dalību kursos, līdz 13.aprīlim nepieciešams aizpildīt pieteikuma anketu.