EMVC

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.4/2017 "Valodas izpratnes veidošana citu mācību priekšmetu stundās (Developing language awareness in subject classes)" EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas notiks Grācā, Austrijā. Semināra norises laiks: 2017.gada 16.-17.novembris.
Darba valodas: angļu un franču (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš – 2017.gada 15.jūlijs.