EMVC

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.3/2017 "Digitālā pratība valodu mācīšanai un apguvei (Digital literacy for the teaching and learning of languages)", kas notiks Grācā, Austrijā, un tiek īstenots EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros. Semināra norises laiks: 2017.gada 10.-11.oktobris.
Darba valodas: angļu un franču (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017.gada 1.jūnijam.