Ilustratīvs attēls ar tekstu "Pedagogu profesionālās pilnveides programmas kultūrā un mākslā"

Aicinām līdz 2024. gada 31. maijam pieteikties dalībai četrās Latvijas Kultūras akadēmijas un Valsts izglītības satura centra īstenotās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās.


Programma “Kustību māksla starpdisciplinaritātei mācību jomu “Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā” un “Veselība un fiziskā aktivitāte” skolotāju darba pilnveidošanai” (36 stundas).

Norises laiks: 2024. gada 13.–16. augusts (4 dienas).

Norises vieta: Rīga, Latvijas Kultūras akadēmijas studiju ēka Dzirnavu ielā 46

Programmas mērķauditorija: 40 mācību priekšmetu “Mūzika” (1.–9.klasē), “Teātra māksla” (1.–9.klasē), “Sports un veselība” (1.–9. klasē), pamatkursu “Kultūras pamati”, “Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)”, “Kultūra un māksla I (mūzika)”, “Kultūra un māksla I (teātra māksla)” un “Sports un veselība vidusskolai” skolotāji.

Pieteikšanās līdz 31. maijam, aizpildot pieteikuma anketu.

Apstiprinājums par dalību mācībās un mācību grafiks tiks nosūtīts līdz 10. jūnijam.

Papildu informācija:
tālr.26366413, e-pasts: laura.brutane@lka.edu.lv


Programma “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot kursu “Publiskā uzstāšanās” un “Teātris un drāma” vidusskolā” (36 stundas).

Norises laiks: 2024. gada 13.–16. augusts (4 dienas).

Norises vieta: Rīga, Latvijas Kultūras akadēmijas studiju ēka Dzirnavu ielā 46

Programmas mērķauditorija: 55 kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas mācību priekšmetu skolotāji, kuriem nav speciālās teātra izglītības, bet kuri vada vai plāno vadīt mācību stundas teātra mākslā un kuri ir ieinteresēti savas zināšanas lietot pedagoģisko prasmju paaugstināšanai savstarpējā sadarbībā jomas mācību satura īstenošanai visās izglītības pakāpēs.

Pieteikšanās līdz 31. maijam, aizpildot pieteikuma anketu.

Apstiprinājums par dalību mācībās un mācību grafiks tiks nosūtīts līdz 10. jūnijam.

Papildu informācija:
tālr.26407539, e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv


Programma “Laikmetīgās mākslas pieredze un mācīšanas metodika” (36 stundas).

Norises laiks: 2024. gada 2024.gada 20.–23. augusts (4 dienas klātienē)

Norises vieta: Rīga, Latvijas Kultūras akadēmijas studiju ēka Ludzas ielā 24

Programmas mērķauditorija: 40 mācību priekšmetu “Kultūras pamati”, “Kultūra un māksla I”, “Kultūra un māksla II”, “Projekta darbs” skolotāji un citu vidusskolas priekšmetu skolotāji.

Pieteikšanās līdz 31. maijam, aizpildot pieteikuma anketu.

Apstiprinājums par dalību mācībās un mācību grafiks tiks nosūtīts līdz 10. jūnijam.

Papildu informācija:
tālr. 26407539, e-pasts: dana.daugule@lka.edu.lv


Programma “Jaunrades darbu vērtēšana Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas priekšmetos” (36 stundas).

Mācību norise plānota 2 posmos:

  1. 2024. gada 12.–15. augustā (3 dienas klātienē Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmijas studiju ēka Ludzas ielā 24, viena diena attālināti),
  2. 2024. gada 26. oktobrī (klātienē Rīgā, Latvijas Kultūras akadēmijas studiju ēka Ludzas ielā 24).

Programmas mērķauditorija: 60 mācību priekšmetu “Vizuālā māksla”, “Mūzika”, “Teātra māksla”, “Literatūra”, pamatkursu “Kultūras pamati”, “Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)”, “Kultūra un māksla I (mūzika)”, “Kultūra un māksla I (teātra māksla)”, “Literatūra I”, padziļināto kursu “Kultūra un māksla II”, “Latviešu valoda un literatūra II” skolotāji, kā arī skolotāji, kuri vada kursu “Projekta darbs (mākslinieciskā jaunrade)”.

Pieteikšanās līdz 31. maijam, aizpildot pieteikuma anketu.

Apstiprinājums par dalību mācībās un mācību grafiks tiks nosūtīts līdz 10. jūnijam.

Papildu informācija:
tālr.26366413, e-pasts: laura.brutane@lka.edu.lv

 

Plašāku informāciju par visām programmām var iegūt Latvijas Kultūras akadēmijas tīmekļvietnē.