Pedagogu prof. pilnveide visparējā izglītībā
Ilustratīvs attēls - pieaugušie mācās

Pedagogu profesionālās kompetences programma “Vērtēšana sākumskolā”, 24 stundas

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu no 2024. gada 12. augusta līdz 2024. gada 22. oktobrim organizē Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Programma paredzēta sākumskolas pedagogiem, kuri strādā 1.–3. klašu posmā.

Programmas ietvaros dalībnieki padziļinās izpratni par summatīvo un formatīvo vērtēšanu, kā arī apgūs mācību sasniegumu vērtēšanas plānošanas paņēmienus.

Pieteikšanās līdz 25. jūnijam (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikumus izvērtēsim un atbildi sniegsim līdz 04. jūlijam (ieskaitot).

Programma tiks īstenota četrām grupām (Rīgā):

  • 1. grupas un 2. grupas nodarbības: 12. augusts, 20. augusts un 21. oktobris klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (adrese tiks vēl precizēta).
  • 3. grupas un 4. grupas nodarbības: 13. augusts, 21. augusts un 22. oktobris klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (adrese tiks vēl precizēta).

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Vērtēšana. Pārbaudes darbu veidošana”, 24 stundas

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu no 2024. gada 22. augusta līdz 2024. gada 8. novembrim organizē un īsteno Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Programma paredzēta matemātikas un dabaszinību pedagogiem 4.–6. klašu posmā un vēstures pedagogiem 7.–9. klašu posmā.

Programmas ietvaros dalībnieki padziļinās izpratni par vērtēšanas būtību, mērķiem, principiem un sistēmu, nostiprinās zināšanas par vērtēšanas mērķu, uzdevumu un dažādo sasniedzamo rezultātu saistību, kā arī pilnveidos prasmes veidot un analizēt pārbaudes darbus.

Pieteikšanās līdz 25. jūnijam (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikumus izvērtēsim un atbildi sniegsim līdz 04. jūlijam (ieskaitot).

Programma tiks īstenota četrām grupām (Rīgā):

  • Matemātikas 1. grupa (4.–6. kl.) un Vēstures 3. grupa (7.–9. kl.) nodarbības: 22. augusts, 30. septembris un 7. novembris klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (adrese tiks precizēta).
  • Matemātikas 2. gupa (4.–6. kl.) un Dabaszinību 4. grupa (4.–6. kl.) nodarbības: 23. augusts, 4. oktobris un 8. novembris klātienē Rīgā no plkst. 10.00 līdz 15.30 (adrese tiks precizēta).

Programmas tiek īstenotas par valsts budžeta līdzekļiem sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru. Nodarbību laikā tiks fotografēts un filmēts. Iegūtie dati tiks izmantoti publicitātes vajadzībām, pētniecībai un VISC atskaitēm par nodarbību norisi.

Aizpildot pieteikuma formu, lūgums norādīt korektus personas datus (vārds, uzvārds, mobilā telefona numurs (bez +371) un e-pasts (vēlams neizmantot inbox.lv). Aicinām sekot līdzi informācijai e-pastā par kursu norises laikiem, datumiem un citām aktualitātēm.

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībnieki saņems Latvijas Universitātes apliecību.