Ilustratīvs attēls

Izglītības uzņēmums "Learn IT" ir uzsācis reģistrāciju 36 stundu kursu programmai “Digitālās pratības pilnveide datorikas skolotājiem, uzsākot programmēšanas mācību satura īstenošanu datorikā 4.-6.klasē”.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta vispārizglītojošo skolu 4. - 6. klases datorikas pedagogiem ar priekšzināšanām vizuālās programmēšanas valodā Scratch. Kursa laikā pedagogi apgūs atšķirīgas algoritmu sastādīšanas stratēģijas, pielietos savas zināšanas jaunās situācijās, izvērtēs un uzlabos algoritmus efektīvākas programmas izstrādei, kā arī izstrādās dažādus interaktīvus projektus Scratch programmēšanas valodā.

Plānotais kursu īstenošanas laiks no 2022. gada 18. jūlija līdz 2022. gada 19. augustam.
Īstenošanas forma – tiešsaistē
Kursi notiek valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Vairāk informācijas un pieteikšanās: https://learnit.lv/lv/skolam/

LearnIt 2022