Ilustratīvs attēls

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju Valsts izglītības satura centra apstiprinātajiem kursiem “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM (matemātikā/ dabaszinātņu moduļos) 7.-9.klasei”

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju 24 stundu kursu programmai “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties STEM (matemātikā/ dabaszinātņu moduļos) 7.-9.klasei”.  
 

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, kuri strādā 7.-9. klašu posmā dabaszinātņu un matemātikas jomās. Ja skolotājs iepriekš apguvis pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai 7.-9.klasē”, šī ir lieliska iespēja turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.

Dalībniekiem būs iespēja izvērtēt un pilnveidot savu prasmi uzdot jautājumus, domāt, kā mērķtiecīgi virzīt sarunu klasē, rosinot skolēnus pamatot un skaidrot. Sarunāties par to, kā izmantot uzdevumus un skolēnu atbilžu analīzi, lai  sekmētu  mācīšanos iedziļinoties, nodrošinot mācīšanās diferenciāciju un personalizāciju.

  • Plānotais kursu īstenošanas laiks no 2022. gada 18. augusta līdz 2022. gada 21. novembrim. 
  • Īstenošanas forma – tiešsaistes un klātienes.
  • Kursi notiek valsts budžeta līdzekļu ietvaros. 

Vairāk informācijas un pieteikšanās –  

/fm/iedzilinaties-STEM-7.-9.kl_2022