Ilustratīvs attēls

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju Valsts izglītības satura centra apstiprinātajiem kursiem “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties vēsturē un sociālajās zinībās 7.-12. klasei”

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju 24 stundu kursu programmai “Kā mācīt skolēnus domāt (iedziļināties)? Personalizēta un diferencēta mācīšanās iedziļinoties vēsturē un sociālajās zinībās 7.-12. klasei”.

Profesionālās pilnveides programma paredzēta dalībniekiem, paredzēta sociālās un pilsoniskās jomas skolotājiem, kas strādā 7.-12. klasē. Ja skolotājs iepriekš apguvis kādu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Mācīšanās lietpratībai sociālajā un pilsoniskajā jomā”, šī ir lieliska iespēja turpināt pilnveidot savas zināšanas un prasmes mācīties iedziļinoties pieejas realizēšanai, diferencējot mācību procesu.

     Dalībniekiem būs iespēja izvērtēt un pilnveidot savu prasmi uzdot jautājumus, domāt, kā mērķtiecīgi virzīt sarunu klasē, rosinot skolēnus pamatot un skaidrot. Sarunāties par to, kā izmantot uzdevumus un skolēnu atbilžu analīzi, lai  sekmētu  mācīšanos iedziļinoties, nodrošinot mācīšanās diferenciāciju un personalizāciju.

  • Plānotais kursu īstenošanas laiks no 2022. gada 19. augusta līdz 2022. gada 23. novembrim. 
  • Īstenošanas forma – tiešsaistes un klātienes.
  • Kursi notiek valsts budžeta līdzekļu ietvaros. 

Vairāk informācijas un pieteikšanās –  

 /fm/iedzilinaties-Vest.soc.zin.-7.-12.kl_2022